วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เฟสเกิดข้อผิดพลาด ไม่พบเนื้อหา ไม่สามารถแสดงหน้าที่คุณร้องขอได้ในขณะนี้
 ปัญหาพวกนี้เกิดจากลิ้งที่หมดอายุ เช่น ลิ้งรีเชทรหัสผ่านที่กดไปแล้ว หรือไม่เคยกดเป็นเวลานาน เมื่อกอลิ้งแล้วจรึงเกิดข้อผิดพลาดตามรูป หรืออาจจะเข้าไปหน้าที่เราไม่มีสิทธิที่จะขอดูหน้านี้ได้

วิธีแก้ปัญหาเฟสเกิดข้อผิดพลาดคือ ออกจากหน้านี้แล้วยื่นคำขอใหม่ หรือ รอสักระยะค่อยเข้ามาใหม่ เฟสขึ้นแบบนี้อันตรายไหม คำตอบคือ ไม่อันตรายอะไรครับ แต่บางกรณีก็อันตรายซึ่งมันแล้วแต่กรณีๆ กันไป เทียบกันไม่ได้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Contact

Send Us A Email

Address

ContactInfo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate veritatis modi, sunt atque, reprehenderit aut!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate veritatis modi, sunt atque, reprehenderit aut!

facebook :

Phone:

065-8809891, 080-1974861

Line @: